Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

Những ngày tốt nói chung trong tháng 5 năm 2023


Chi tiết những ngày tốt nói chung trong tháng 5 năm 2023

 • Âm lịch : 13/3/2023 - Tức Ngày: Canh Thân , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Dực

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Cốc Vũ (Từ ngày 20/4 đến ngày 5/5)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ


  Xem chi tiết thông tin ngày 2/5/2023
 • Âm lịch : 14/3/2023 - Tức Ngày: Tân Dậu , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao:

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Cốc Vũ (Từ ngày 20/4 đến ngày 5/5)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Đầu - Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi


  Xem chi tiết thông tin ngày 3/5/2023
 • Âm lịch : 16/3/2023 - Tức Ngày: Quý Hợi , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Cang

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Cốc Vũ (Từ ngày 20/4 đến ngày 5/5)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Túc - Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 5/5/2023
 • Âm lịch : 19/3/2023 - Tức Ngày: Bính Dần , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Tâm

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 8/5/2023
 • Âm lịch : 21/3/2023 - Tức Ngày: Mậu Thìn , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao:

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Huyền Vũ - Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Tuất, Bính Tuất


  Xem chi tiết thông tin ngày 10/5/2023
 • Âm lịch : 22/3/2023 - Tức Ngày: Kỷ Tỵ , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Đẩu

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Đầu - Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Hợi, Đinh Hợi


  Xem chi tiết thông tin ngày 11/5/2023
 • Âm lịch : 25/3/2023 - Tức Ngày: Nhâm Thân , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao:

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân


  Xem chi tiết thông tin ngày 14/5/2023
 • Âm lịch : 26/3/2023 - Tức Ngày: Quý Dậu , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Nguy

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Bạch Hổ Đầu - Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 15/5/2023
 • Âm lịch : 28/3/2023 - Tức Ngày: Ất Hợi , Tháng: Bính Thìn, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Bích

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Bạch Hổ Túc - Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi


  Xem chi tiết thông tin ngày 17/5/2023
 • Âm lịch : 1/4/2023 - Tức Ngày: Đinh Sửu , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Lâu

  Trực: Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.

  Tiết khí: Lập Hạ (Từ ngày 6/5 đến ngày 20/5)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi


  Xem chi tiết thông tin ngày 19/5/2023
 • Âm lịch : 4/4/2023 - Tức Ngày: Canh Thìn , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Tất

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Thuần Dương - Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 22/5/2023
 • Âm lịch : 6/4/2023 - Tức Ngày: Nhâm Ngọ , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Sâm

  Trực: Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Hảo Thương - Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 24/5/2023
 • Âm lịch : 7/4/2023 - Tức Ngày: Quý Mùi , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Tỉnh

  Trực: Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 25/5/2023
 • Âm lịch : 10/4/2023 - Tức Ngày: Bính Tuất , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Tinh

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 28/5/2023
 • Âm lịch : 11/4/2023 - Tức Ngày: Đinh Hợi , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Trương

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 29/5/2023
 • Âm lịch : 13/4/2023 - Tức Ngày: Kỷ Sửu , Tháng: Đinh Tỵ, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao:

  Trực: Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 21/5 đến ngày 5/6)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Mùi, Ất Mùi


  Xem chi tiết thông tin ngày 31/5/2023

Về xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Khi khởi sự các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,...cần phải kén ngày chọn giờ để có một kết quả tốt đẹp. Việc xem ngày tốt xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Lịch vạn niên Việt nam chọn ngày tốt chủ yếu dựa vào sao tốt, sao xấu, giờ hoàng đạo, hắc đạo. Trên đây, chúng tôi sử dụng trình xem ngày tốt xấu dựa vào Ngọc Hạp Thông Thư của triều Nguyễn. Đặc biệt có bổ sung thêm ngày xuất hành theo Khổng Minh và Giờ tốt xuất hành theo Lý Thuần Phong.

Lưu ý:

Tài liệu được sử dụng cho chuyên mục "Xem Ngày Tốt Xấu" được lấy từ thuật toán trong Ngọc Hạp Thông Thư của Triều Nguyễn, và một số các tài liệu cổ về xem ngày chọn giờ của Việt Nam, Trung Quốc, chúng tôi ưu tiên lấy dữ liệu Xem ngày tốt như sau:

1. Chọn ra những ngày Hoàng Đạo,

2. Chọn ra những ngày có Sao Tốt, Trực Tốt,

3. Loại trừ những ngày có sao Cực Xấu như Sát Chủ, Thọ Tử,

4. Với Ngày tốt theo từng việc, lựa chọn theo Sao hợp với ngày...

Đối với Thuật toán xem ngày tốt xấu, có rất nhiều trường phái xem ngày như xem theo Can Chi, xem theo Khổng Minh Lục Diệu, xem giờ Xuất hành Lý Thuần Phong,...Chúng tôi đã hiển thị ra các Phương Pháp Khác Nhau trên cùng 1 ngày để bạn đọc có thể tự lựa chọn theo một trường phái mình ưa thích. Tuy nhiên, về sự chính xác của các phương pháp này, không thể có một cá nhân hay một tập thể nào dám khẳng định phương pháp nào đúng nhất do bởi huyền học xuất hiện từ rất lâu đời, tài liệu sách vở của tiền nhân để lại luôn bị sửa chữa, thay đổi, thêm thắt, định kiến...do đó, bạn đọc hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng các kết quả này. LichVanNien365.com không sáng tạo ra các nội dung này và không chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dịch vụ. Chúng tôi đưa ra các kết quả này để bạn đọc có thể tham khảo như một nguồn tài liệu chứ không phải một lời khuyên hay khuyến khích sử dụng hoặc tin theo một cách mù quáng. Luật Nhân Quả là không thể nghĩ bàn cùng tận chúng ta nên làm nhiều Phước Thiện (việc tốt) để hỗ trợ cho những Quả Thiện (điều tốt đẹp) sanh khởi, cản trở bớt những Quả Khổ (điều xấu ác) sanh khởi. Chúng ta nên tránh xa các việc ác để Quả Thiện sanh khởi không bị cản trở, cũng như hạn chế Duyên để Quả Khổ sanh khởi nhiều hơn.

Đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết
Xếp hạng: 4.5 · 336 đánh giá
Bình luận
Xem tử vi hàng ngày
Ngày 27 tháng 5 năm 2023
(Tức ngày 9 tháng 4 năm 2023 Âm lịch)
Xem tử vi ngày hôm nay của bạn, Chọn năm sinh âm lịch để xem !
 • Năm sinh (ÂL)

Đừng bỏ lỡ

Bài viết về Ngày tốt xấu

Điềm báo tương lai khi nằm mơ thấy cá và nước
Tâm linh huyền bí - 27/05/2023 15:41
Nằm mơ thấy cá và nước là giấc mơ mang đến tài lộc cho gia chủ, bởi hình ảnh cá và nước được xuất hiện trong giấc mơ của bao người.
Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
Phật Pháp Nhiệm Màu - 26/05/2023 15:01
Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
Kỳ môn độn giáp là gì? Giải nghĩa kỳ môn độn giáp
Phong thủy đời sống - 25/05/2023 13:00
Kỳ Môn Độn Giáp được biết đến là một bộ môn khoa học và là một kỹ thuật cổ của Trung Quốc được ứng dụng phổ biến trong phong thủy.
Luân xa là gì ? Những vấn đề liên quan tới luân xa
Tâm linh huyền bí - 25/05/2023 09:36
Bạn đã bao giờ nghe khái niệm về luân xa hay biết luân xa là gì chưa. Đây là thuật ngữ khá phổ biến với những người quan tâm đến tâm linh, tôn giáo.
Giải mã ong vào nhà tốt hay xấu chi tiết nhất
Tâm linh huyền bí - 25/05/2023 07:00
Ong vào nhà tốt hay xấu và báo hiệu điều gì? Nhiều người cho rằng khi thấy ong bay vào nhà sẽ có điều gì đó xảy ra trong thời gian tới.
Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
Phật Pháp Nhiệm Màu - 24/05/2023 13:00
Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
Bướm bay vào nhà là điềm báo gì và có đáng lo không?
Tâm linh huyền bí - 22/05/2023 18:21
Thỉnh thoảng bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh những con bướm bay vào nhà và đậu vào một góc nào đó. Vậy đây là điềm báo gì, có tốt hay không?
Đom đóm bay vào nhà ban đêm báo điềm gì ?
Tâm linh huyền bí - 22/05/2023 11:42
Bạn thắc mắc không biết đom đóm bay vào nhà ban đêm có mang theo điềm gì hay không? Đom đóm bay vào nhà báo hiệu điều lành hay dữ?
Lọ hoa đặt bên trái hay bên phải bàn thờ mới đúng?
Phong thủy đời sống - 20/05/2023 23:41
Lọ hoa trên bàn thờ để bên nào? Lọ hoa đặt bên trái hay bên phải bàn thờ? Tìm hiểu cách đặt lọ hoa chuẩn xác nhất với những thông tin sau…
Nằm mơ thấy người ta mượn tiền mình ?
Tâm linh huyền bí - 20/05/2023 22:06
Nằm mơ thấy người ta mượn tiền mình có sao không? Vì sao nằm mơ thấy người ta mượn tiền. Bài viết sẽ giải đáp tất tần tật các vấn đề trên.
Chia sẻ